سایت تخصصی گیاهان دارویی.بزرگترین مرجع گیاهان دارویی. درمان ساده بیماریها با گیاهان دارویی.خواص میوه ها.خواص سبزی ها .داروهای گیاهی.اطلاعات دارویی.درمان لاغری.درمان چاقی.بیماریهای شایع.اخبار سلامت.اخبار پزشکی.تریاژ.
تندرستی را در طبیعت جستجو کنید 
قالب وبلاگ
نویسندگان
ابر برچسب ها
<>

 

داروهای ضد رماتیسم و نقرس  

 

 

www.mihansalamat.com

 

 

 

            Drugs used to treat  rheumatic and gout 
 


 
  نسخه های مركب                      نسخه های تك دارویی

 


 
  نسخه های مركب نسخه شماره 1-دارو ی ضد رماتیسم

 

 

پوست بید                           ده قسمت

 

گیاه بومادران                      سه قسمت

 

برگهای لبلاب (دردوست )     پنج قسمت

 

پوست سیا توسه                دو قسمت

 

 

طرز تهیه و مقدار مصرف :

 

 

www.mihansalamat.com

 

 

 

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک

 

 لیوان آب جوش حل كرده و به مدت  نیم ساعت آنرا کنار بگذارید تا دم بکشد

 

 پس از صاف كردن بصورت سرد روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید  .

 

 

نسخه شماره 2- داروی ضد روماتیسم

 

 

 

 

پوست بید                    سه قسمت

 

گل بابونه                      دو قسمت

 

ریشه شیرین بیان          یک قسمت

 

گیاه دم اسبی               دو قسمت

 

مغز دانه لوبیا                 دو قسمت

 

 

طرز تهیه و مقدار مصرف :

 

 

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک

 

 لیوان آب جوش حل كرده و به مدت  نیم ساعت آنرا کنار بگذارید تا دم بکشد

 

 پس از صاف كردن بصورت سرد روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید  .

 

 

نسخه شماره 2- داروی ضد روماتیسم

 

 

پوست بید                     چهار قسمت

 

ریشه شیرین بیان          سه قسمت

 

گل بابونه                      چهار قسمت

 

میوه ابهل                     یک قسمت

 

برگ سنا                      یک قسمت

 

گیاه بنفشه                سه قسمت

 

 

طرز تهیه و مقدار مصرف :

 

 

مقدار یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک

 

 لیوان آب جوش حل كرده و به مدت 30 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد

 

 سپس آنرا صاف كرده  و روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید  .

 

 

نسخه شماره 4- دارو جهت رماتیسم و نقرس

 

 

افسنطین                               10 گرم

 

دم اسب                                10 گرم

 

گزنه                                     10 گرم 

 

ریشه قاصدک (کاسنی زرد)      10 گرم

 

 

طرز تهیه و مقدار مصرف :

 

 

مقدار یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک

 

 لیوان آب جوش حل كرده و به مدت 30 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد

 

 سپس آنرا صاف كرده  و روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید  .

 

 

نسخه شماره 5- داروی ضد نقرس و رماتیسم

 

 

میوه سرو کوهی (پیرو )                 10 گرم

 

گزنه                                           10 گرم

 

برگ غان                                      10گرم

 

میوه نسترن                                 10 گرم

 

نعناع                                         10 گرم

 

 

طرز تهیه و مقدار مصرف :

 

 

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک

 

لیوان آب جوش حل كرده و به مدت  نیم ساعت  باقی بگذارید تا دم بکشد

 

 سپس آنرا صاف كرده  و روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید  .

 

 

نسخه شماره 6-  داروی ضد نقرس و دردهای مفاصل

 

 

بومادران                                   10 گرم

 

دم اسب                                   10 گرم

 

پوست بید                                10 گرم

 

برگ غان                                  10 گرم

 

ریشه قاصدک (کاسنی زرد)         10 گرم

 

 

طرز تهیه و مقدار مصرف :

 

 

مقدار یک قاشق غذا خوری از داروی فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک

 

 لیوان آب جوش حل كرده و به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد

 

 سپس آنرا صاف نموده  و روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید  .

 

 

نسخه شماره 7- داروی ضد نقرس و دردهای مفاصل

 

 

سپستان                         50 گرم

 

ریشه بادیان                      30 گرم

 

ریشه کاسنی                   30 گرم

 

میوه رازیانه                       15 گرم

 

سورنجان                         10 گرم

 

 

طرز تهیه و مقدار مصرف :

 

 

مقدر یک قاشق غذا خوری از داروهای  فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در

 

 یک لیوان آب جوش حل كرده و به مدت  نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد

 

 سپس آنرا صاف كرده  و روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید  .

 

 

نسخه شماره 8- دارو جهت دردهای مفاصل

 

 

هلیله زرد                      10 گرم

 

هلیله سیاه                  10 گرم

 

مقل ارزق                   10 گرم

 

سنبل الطیب               20 گرم

 

تخم کرفس                10 گرم

 

 

طرز تهیه و مقدار مصرف :

 

 

داروهای فوق را پس از کوبیدن با هم مخلوط كرده مقدرزی از مخلوط فوق را با

 

عسل یا مربا بصورت حب ( اندازه یک نخود ) درآورده و روزی 6 حب هر بار 2

 

حب میل کنید .

 

 

نسخه شماره 9- دارو جهت دردهای مفاصل

 

 

زنجبیل                      30 گرم

 

زیره                          30 گرم

 

سورنجان                   30 گرم

 

 

طرز تهیه و مقدار مصرف :

 

 

داروهای فوق را به صورت پودر نرم درآورده و روزی دو بار ره بار یک قاشق

 

غذاخوری آنرا با آب میل کنید .

 

 

نسخه شماره 10- دارو جهت  دردهای مفاصل

 

 

بذر البنج                  25 گرم

 

گل سرخ                  25 گرم

 

زنجبیل                   25 گرم

 

سورنجان               25 گرم

 

روغن کنجد             300 گرم

 

 

طرز تهیه و مقدار مصرف :

 

 

داروهای فوق را بصورت پودر درآورده و با روغن کنجد مخلوط و سپس

 

 بجوشانید تا سفت شود سپس آنرا در یک بطری نگهدرید و روزی دوبار مفصل

 

 دردناک را با آن ماساژ دهید . 
 


 
  نسخه های تك دارویی

 


نسخه شماره 1-   داروی ضد دردهای روماتیسمی 

 

 

    دارو :  سیر  Allium sativum

 

 

 مقدار مصرف : 2  تا 4 گرم

 

 

  طرز تهیه  : 

 

 

 مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد روزی سه بار همراه غذا میل کنید .

 

 

نسخه شماره 2-   دارو جهت رفع عوارض روماتیسمی              

 

 

   دارو :  پیاز Allium cepa

 

 

 مقدار مصرف : 40 تا 80 گرم

 

 

  طرز تهیه  : 

 

مقدر فوق را  روزی سه بار همراه غذا میل کنید .

 

 

نسخه شماره 3-   دارو ی ضد دردهای مفصلی حاد ومزمن 

 

 

 دارو :  پوست یا برگ گیاه بید  ( Salix specied)

 

 

مقدار مصرف :3 تا 6  گرم

 

 

  طرز تهیه  :

 

 

  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا

 

 دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

 

نسخه شماره 4-    داروی ضد دردهای روماتیسمی

 

 

  دارو :  اکلیل الملک ( ناخنک )   ( Melilotus officinalis)

 

 

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

 

 

  طرز تهیه  : 

 

 

 مقدار فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا

 

 دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

 

نسخه شماره 5-    داروی ضد دردهای روماتیسمی

 

 

دارو :  مرغ ( شیندان )   ( Agropyrum repence)

 

 

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

 

 

  طرز تهیه  : 

 

 مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا

 

دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

 

نسخه شماره 6-       داروی ضد دردهای روماتیسمی

 

 

 دارو :  برگ و پوست ساقه گیاه زبان گنجشک ( Fraxinus excelsior)

 

 

مقدار مصرف : 3 تا 6  گرم

 

 

  طرز تهیه  : 

 

 

 مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا

 

 دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

 

نسخه شماره 7-   داروی ضد دردهای روماتیسمی و نقرسی

 

 

 دارو :  دانه های خردل سیاه و سفید  ( Brassica nigra and alba)

 

 

طرز تهیه و مصرف : از خارج به شکل ضماد و مشمع و محلولهای مالیدنی

 

مصرف کنید .

 

 

نسخه شماره 8-   داروی ضد دردهای روماتیسمی

 

 

دارو :  پوست و جوانه های سپیدر ( Populus nigar)

 

 

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

 

 

  طرز تهیه  : 

 

 مقدار فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا

 

دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

 

نسخه شماره 9-  داروی ضد دردهای روماتیسمی

 

 

 دارو : تمام گیاه بابونه اصلی ( Matricaria chamomilla)

 

 

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

 

 

  طرز تهیه  :

 

  مقدار فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا

 

دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

 

نسخه شماره 10-داروی ضد دردهای روماتیسمی

 

 

 دارو : شاه بلوط هندی  ( Aesculus hippocastanum )

 

 

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

 

 

  طرز تهیه  : 

 

مقدار فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا

 

 دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

 

نسخه شماره 11- داروی ضد دردهای روماتیسمی 

 

 

 دارو : برگ  و میوه برگ بو ( Laurus nobilis)

 

 

مقدار مصرف :  3 تا 6  گرم

 

 

  طرز تهیه  :

 

 

  مقدار فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا

 

 دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

 

نسخه شماره 12- داروی ضد دردهای روماتیسمی  

 

 

 دارو : ریشه و روغن کرچک ( Ricinus communis )

 

 

مقدار مصرف :  2 تا 4  گرم

 

 

  طرز تهیه  : 

 

 

مقدار فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا

 

دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

جهت استفاده از روغن کرچک به مقدر کافی از آن روزی چند بار به موضع

 

دردناک مالیده شود .

 

 

نسخه شماره 13-  داروی ضد دردهای روماتیسمی

 

 

 دارو : تمام گیاه ترشک اسفناجی  ( Rumex patientia )

 

 

مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

 

 

  طرز تهیه  : 

 

 

 مقدار فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا

 

دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

 

نسخه شماره 14- داروی ضد دردهای روماتیسمی

 

 

دارو : پوست گیاه نارون قرمز  ( Ulmus campestris )

 

 

مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

 

 

  طرز تهیه  : 

 

 

مقدار فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا

 

 دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

 

نسخه شماره 15-  داروی ضد دردهای روماتیسمی

 

 

دارو : برگ یا چوب یا پوست ساقه غان ( قان ، توس )   ( Betula alba )

 

 

مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

 

 

  طرز تهیه  : 

 

 مقدار فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا

 

 دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

 

نسخه شماره 16- داروی ضد دردهای روماتیسمی

 

 

دارو : تمام گیاه گلدار اکلیل کوهی ( Rosmarinus officinalis )

 

 

مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

 

 

  طرز تهیه  :

 

 

  مقدار فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا

 

دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

 

نسخه شماره7 1-داروی ضد نقرس

 

 

دارو : پیاز و دانه سورنجان ( Colchicum luteum)

 

 

مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

 

 

  طرز تهیه  : 

 

 

 مقدار فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا

 

 دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

 

 

سخه شماره 18-داروی ضد نقرس      

 

 

دارو : تره ( Allium porrum )

 

 

مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

 

 

  طرز تهیه  : 

 

 

مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا

 

دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

 

نسخه شماره19-داروی ضد نقرس  

 

 

 دارو : پوست بید  ( Salix species )

 

 

مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم

 

 

  طرز تهیه  :

 

 

  مقدار فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا

 

 دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

 

نسخه شماره 21-داروی ضد نقرس           

 

 

دارو : ریشه بابا آدم    ( Arctium lappa  L  )

 

 

مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

 

 

  طرز تهیه  : 

 

 

مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا

 

دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

 

نسخه شماره 22-داروی ضد نقرس          

 

 

 دارو : ریشه گل قاصد ( قاصدک )  (  Taraxacum officinalis )

 

 

مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

 

 

  طرز تهیه  : 

 

 

 مقدار فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا

 

دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

 

نسخه شماره 23-داروی ضد نقرس

 

 

دارو : تمام گیاه پونه ( Mentha pulegium )

 

 

مقدار مصرف :  1 تا 2 گرم

 

 

  طرز تهیه  : 

 

 

مقدار فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا

 

 

دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان بعد از غذا 

 

میل کنید .

 

توجه : این دارو کمی سمی است و فقط توسط پزشک تجزیه می شود .

 

 

نسخه شماره24-داروی ضد نقرس             

 

 

 دارو : دانه سبوس برنج  ( Oriza sativa  )

 

 

مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

 

 

  طرز تهیه  : 

 

 

مقدار فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا

 

 دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان  بعد از غذا

 

میل کنید .

 

 

نسخه شماره 25-داروی ضد نقرس    

 

 

 دارو : برگ و پوست ساقه گیاه زبان گنجشک ( Fraxinus excelsior )

 

 

مقدار مصرف :  3 تا 6 گرم

 

 

  طرز تهیه  : 

 

 

 مقدار فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا

 

 دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان  بعد از غذا

 

میل کنید .

 

 

نسخه شماره 26-داروی ضد نقرس           

 

 

 دارو : پوست دانه لوبیا ( Phasaeolus vulgaris )

 

 

مقدار مصرف :  7 تا 25 گرم  در روز

 

 

  طرز تهیه  :

 

 

  مقدار فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا

 

دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان  بعد از غذا

 

میل کنید .

 

 

نسخه شماره 27-داروی ضد نقرس 

 

 

 دارو : تمام گیاه مامیران ( Chelidonium majus )

 

 

مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم 

 

 

  طرز تهیه  :

 

 

  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا

 

دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان  بعد از غذا

 

میل کنید .

 

 

نسخه شماره 28- داروی ضد نقرس     

 

 

 دارو : میوه کاکنج ( عروسک پشت پدره )  ( Physalis alkekengi)

 

 

مقدار مصرف :  5 تا 10 عدد

 

 

  طرز تهیه  :

 

 

  مقدار فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا

 

دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان  بعد از غذا

 

میل کنید .

 

 

نسخه شماره 29-داروی ضد نقرس

 

 

 دارو : ریزم یا تمام گیاه همیشه بهار کوهی ( تنباکوی کوهی ) 

 

  ( Arnica montana )

 

 

طرز تهیه و استعمال :

 

 

بصورت مرهم به مقدر 0/4 گرم به همراه بادام تلخ کوبیده شده بر روی پارچه

 

 

مالیده و در محل درد قرار دهید این عمل هر روز انجام شود

 

 

نسخه شماره30 -داروی ضد نقرس              

 

 

دارو : برگ بادرنجبویه ( Melissa officinalis )

 

 

مقدار مصرف :  2 تا  4 گرم

 

 

  طرز تهیه  : 

 

 

 مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا

 

دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان  بعد از غذا

 

میل کنید .

 

 

نسخه شماره 31-داروی ضد نقرس    

 

 

دارو : برگ یا چوب پوسته ساقه غان ( قان ، توس )  ( Betula alba)

 

 

مقدار مصرف :  4 تا 8 گرم

 

 

  طرز تهیه  : 

 

 

 مقدار فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا

 

 دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان  بعد از غذا

 

میل کنید .


 
طبقه بندی: گیاهان دارویی،
برچسب ها: پوست بید، گیاه بومادران، برگهای لبلاب، پوست سیا توسه، داروهای گیاهی، گیاهان دارویی، خواص گیاهان دارویی، خواص گیاهان فواید گیاهان، فواید گیاهان دارویی، دم کردنی ها، داروهای ضد رماتیسم و نقرس، داروهای ضد رماتیسم، داروهای ضد نقرس، گل بابونه، ریشه شیرین بیان، گیاه دم اسبی، مغز دانه لوبیا، داروی ضد روماتیسم، میوه ابهل، برگ سنا، گیاه بنفشه، افسنطین، دم اسب، گزنه، ریشه قاصدک، کاسنی زرد، میوه سرو کوهی، برگ غان، میوه نسترن، نعناع، دردهای مفاصل، سپستان، ریشه بادیان، میوه رازیانه، سورنجان، سنبل الطیب، تخم کرفس، پوست دانه لوبیا، Phasaeolus vulgaris، Allium porrum، تره، Salix species، Arctium lappa L، ریشه بابا آدم، Taraxacum officinalis، تمام گیاه پونه، گیاه پونه، Mentha pulegium، Oriza sativa، دانه سبوس برنج، سبوس برنج، Fraxinus excelsior، گیاه زبان گنجشک، گیاه مامیران، Chelidonium majus، www.mihansalamat.com، Physalis alkekengi، عروسک پشت پدره، میوه کاکنج، تنباکوی کوهی، Arnica montana، همیشه بهار کوهی، Melissa officinalis، برگ بادرنجبویه، قان، توس، پوسته ساقه غان، Betula alba،
[ جمعه 7 خرداد 1389 ] [ 00:16 ] [ حمید بابوسن ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
موضوعات
لینک های مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات